Pandóra

18. únor 2008 | 15.41 |
PANDÓRA

Když Prométheus uchvátil pro smrtelníky božský oheň, naučil je uměním i řemeslům a dal jim vědomosti, život na zemi se stal šťastnějším. Zeus, rozhněvám Prométheovým přestupkem, krutě jej potrestal a lidem na zemi seslal zlo. Přikázal slavnému kováři boju Héfaistovi, aby smíchal hlínu s vodou a z této směsi vytvořil krásnou dívku, která by lidi ovládla svou mocí, něžným hlasem a pohledem očí, podobným pohledu nesmrtelných bohyň. Diova dcera Pallas Athéna pro ni měla utkat překrásný šat, bohyně lásky Afrodité jí měla dát neodolatelný půvab, Hermés ji měl obdařit bystrým rozumem a obratností.

Bohové ihned splnili Diův příkaz. Héfaistos uhnětl z hlíny neobyčejně krásnou dívku. Bohové jí vdechli život, Pallas Athéna s Charidkami oblékly dívku v šat zářící jako sluncea navlékly jí zlatý náhrdélník. Hóry vložily na její nádherné kučery věnec z jarních vonných květů. Hermés jí vložil do úst lživé řeči plné lsti. Bohové ji nazvali Pandórou, protože ode všech dostala dary. Pandóra měla lidem přinášet neštěstí.

Když toto zlo bylo pro lidi připraveno, Zeus poslal Herma, aby odnesl Pandóru na zemik Prométheovu bratru Epimétheovi. Moudrý Prométheus mnohokrát varoval svého nemoudrého bratra a radil mu, aby nepřijímal dary od hromovládného Dia. Bál se, že tyto dary přinesou lidem hoře. Ale Epimétheus neuposlechl rady svého moudrého bratra. Pandóra jej uchvátila svou krásou, takže si ji vzal za ženu. Záhy Epimétheus poznal, kolik zla lidem Pandóra přinesla.

V domě Epimétheově stála velká nádoba, pevně zakrytá těžkým příklopem, ( středník ), nikdo nevěděl, co v ní je, a nikdo se neodvážil ji odkrýt, protože všichni věděli, že by mohli zavinit neštěstí. Líbezná Pandóra tajně sňala z nádoby příklop a po celé zemi se rozletěly strasti, které byly kdysi do ní uzavřeny. Jedině Naděje zůstala na dně velké nádoby. Příklop nádoby se znovu uzavřel a Naděje zůstala uvězněnav Epimétheově domě. Tak si to přál hromovládný Zeus.

Dříve žili lidé šťastně, neznali zlo, těžkou práci a ničivé nemoci. Nyní se mezi lidi rozšířily miriády běd. Zlem se zaplnila země i moře. Nezvány, dnem i nocí přicházejí k lidem zlo i nemocia přinášejí jim strádání. Přicházejí neslyšnými kroky, mlčky, protože Zeus je zbavil daru řeči -- stvořil zlo i nemoci němými.

A co jsem tímto chtěla říct za ponaučení????????????????
Ano, několikrát přijde doba zlá a bude hůř a hůř, zmocní se nás beznaděj...

ALE pořád máme Naději, tu jedinou máme a tu nám nikdo nevezme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Věřte jí, prosím, i když to kolikrát není lehké a kolikrát ani nepřijde... Ale pořád tu je a bude!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pandora

Informace - vlastně tato pověst je z moc pěkné knihy STARÉ ŘECKÉ BÁJE od N. A. Kuna, v ruském originále ( ale bez Azbuky ) Legendy i mify drevněj Grecii ( Moskva 1954 )µ

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.13 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře